Panaszkezelés

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Bevezetés

A HEPIK BT. (a továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű

bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi

XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének

eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra,

illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban

megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési

rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hoz létre. Ezen bejelentési rendszer

használatával és működéssel összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek

és szabályok meghozatala érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat)

alkotja.

2. A Szabályzat célja, hatály

2.1. A Szabályzat célja

A  Társaság Belső Visszaélés-bejelentési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésének és kivizsgálásának lehetővé tétele érdekében kommunikációs csatorna és eljárásrend működtetése, továbbá  azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek egyrészt biztosítják a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, másrészt megerősíthetik az etikus vállalati kultúrát, a vállalat kontrollkörnyezetét, és a kontrollok működésének hatékonyságát, segítséget nyújthatnak továbbá a jogsértések, visszaélések és egyéb magatartási normák megsértésének feltárásában, illetve javíthatják a Társaság külső és belső megítélését is, azáltal, hogy a Társaság elkötelezettséget mutat az etikus működés iránt.